Нормативні документи

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України № 375 — VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 45, ст.313) (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1401-VI від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 41, ст.597 № 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471 N 2856-VI від 23.12.2010)

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (Наказ МОНмолодьспорту України № 329 від 13.04.2011)

Про затвердження єдиних зразків обов`язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (Наказ МОНмолодьспорту № 423 від 10.05.2011)

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України № 778 від 27.08.2010)

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011)

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізкультури (Наказ МОЗ та МОН № 518/674 від 20.07.2009)

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку (Постанова Кабінету Міністрів України № 649 від 12.04.2000)

Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання в старшій школі (Наказ МОН України № 854 від 11.01.2009)

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів України № 1121 від 05.10.2009)

Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України № 772 від 28 серпня 2010 року)

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти(наказ МОН України №434 від 06.09.2000)

Конвенція про права дитини